Sekretess och journalföring

Allt Du talar om för mig är skyddat av sekretesslagen, vilket betyder att jag har tystnadsplikt för våra samtal och att dessa stannar oss emellan samt att inga uppgifter lämnas ut till någon om vi inte kommit överens om det.

Jag arbetar även under patientjournallagen vilket innebär att jag för 
journal samt att dessa uppgifter inte kan lämnas till utomstående utan en 
skriftlig fullmakt från Dig.

 

Himmel med moln