Arvode

  • Psykoterapi: 600 - 1000:- (45 min)
  • Parterapi: 1000:- (60 min)
  • Utbildningspsykoterapi: enligt överensommelse
  • Individuell handledning: enligt överenskommelse *
  • Grupphandledning: enligt överenskommelse *
  • Chefshandledning: enligt överenskommelse *

* 25% moms tillkommer

 

 

Himmelsbild