Handledning

Handledningsverksamheten indelas i två kategorier: Utbildningshandledning och arbetshandledning. Handledningen bedrivs individuellt eller i grupp

Utbildningshandledning

Utbildningshandledning ges till studerande på legitimations grundande och grundläggande psykoterapi utbildning samt för psykologstuderande (basutbildning psykoterapi).

Arbetshandledning

Arbetshandledning ges till arbetsplatser individuellt eller grupp, vilket innefattar dels psykoterapihandledning men även psykosocial handledning exempelvis till personal inom psykiatri, somatisk sjukvård, barn och ungdomsvård, socialtjänst, kriminalvård, missbruksvård, skola etc. Handledningen kan ha fokus på process- ärende- eller konsultativ inriktning, men i huvudsak bestäms inriktningen i dialog mellan den handledde (individuellt eller grupp) och handledaren beroende på behovet.